Új vállalkozás indításakor szükséges teendők

Írta: , idő: 2009-02-05 11:53:10

Egy új vállalkozás elindításakor, létrehozásakor számos fontos és határidős feladatot kell elvégezni.

Bővebben erről a címsorra kattintva olvashatnak.

Új vállalkozás indításakor szükséges teendők

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéb szervezetek

alakulása utáni  kötelező bejelentkezések, teendők

 

A vállalkozások alakulása után, a lehető legrövidebb határidőn belül el kell készíteni és továbbítani a különböző hatóságok felé a cég, vállalkozás létrejöttének bejelentését, és az egyéb kötelezően előírt adatokat.

Ezek változó időpontok: alakulástól számított 3, 8, 15, 30 napon belül. A kezdő időpont is változó: az alapító okirat aláírásának dátuma, a vállalkozói igazolvány kiváltásának napja, a cégbíróság, bíróság, ügyvédi kamara, vagy más illetékes engedélyező szervezet felé történő benyújtás napja.

 

 A könyvelő cég intézi a következőket:

·        A cég képviselőinek azonosításához Adatlap és nyilatkozat (személyi igazolvány alapján)

·        APEH felé: Bejelentkezési lap               

·        APEH felé: Változásbejelentő lapon: MNB árfolyam választása, közösségi adószám szükséges-e, ÁFA tisztázása, stb.

·        APEH felé: Elektronikus bevallásküldéshez Regisztrációs adatlap      

·        APEH felé: Állandó meghatalmazás                               

·        APEH felé: Biztosítottak bejelentése                               

·        OEP felé: Bejelentkezési lap

·        Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé: Bejelentkezési lap

·        Önkormányzat felé: Iparűzési adó (idegenforgalmi adó) hatálya alá bejelentkezési lap

·        KSH felé: adatlap

 

A vállalkozó, a gazdasági társaság intézi a következőket:

 

·        Helyi adó hatálya alá bejelentkezés a székhely, illetve telephely szerinti Önkormányzat felé

·        Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval szerződés megkötése

·        Területileg illetékes munkavédelmi felügyelőség felé bejelenteni:

a)      székhelyének és telephelyeinek címét,

b)      tevékenységeit,

c)      a számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó nevét és címét

d)      a foglalkoztatott munkavállalók számát, osztályba sorolását

 

A változásokat is minden év február 15. napjáig be kell jelenteni (89/1995.(VII.14.)  Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról)  

 

                            Munkavédelmi Felügyelőségek elérhetősége: www.ommf.gov.hu

 

A bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat is be kell jelenteni az összes hatóság felé ahová a vállalkozás bejelentkezett

 

·        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végeztetni a foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően!

·        Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesíteni a munkavállalókat

 

 

Kommentek:

Szólj hozzá: