Béren kívüli juttatások adózása

Írta: Hírügynök, idő: 2012-01-05 10:44:09

Ismét megváltoztak a béren kívüli juttatások adózási szabályai!
A részletek a címre kattintva olvashatók.

Béren kívüli juttatások adózása
 

                                                       

A.           Kedvezményezett béren kívüli juttatások (71. §), amelyek után a kifizetőt terheli a 16% SZJA és 10% EHO a juttatás értékének 1,19-szerese után (összesen: 30,94 % adó) legfeljebb évi 500.000 Ft-ig (évközben kezdődő jogviszony esetén időarányosan adható)

 

 

 • munkáltató saját üdülőjében, üdülési szolgáltatás személyenként, évente a minimálbér összegéig, (93.000 Ft), a 2012. évi minimálbér összege még nem végleges.
 • önkéntes nyugdíjpénztári támogatás havonta a minimálbér 50%-ig (46.500 Ft)
 • önkéntes egészségpénztári támogatás havonta a minimálbér 30%-ig (27.900 Ft)
 • foglalkoztatói hozzájárulás nyugdíjszolgáltatói intézménybe havonta a minimálbér 50%-ig (46.500 Ft)
 • Erzsébet-utalvány a fogyasztásra készétel vásárlására havi 5.000 Ft-ig 
 • munkahelyi étkeztetés kizárólag saját konyhán biztosítva havi 12.500 Ft-ig
 • helyi utazási bérletjuttatás, a munkáltató nevére kiállított számla alapján
 • iskolakezdési támogatás gyermekenként, évente a minimálbér 30%-ig (27.900 Ft)
 • Széchenyi pihenő (SZÉP) kártya-számlára utalt támogatás évente 450.000 Ft-ig (szálláshely szolgáltatásra 225.000 Ft, vendéglátásra 150.000 Ft, szabadidő szolgáltatásra 75.000 Ft)
 • iskolarendszerű képzés átvállalt költsége évente a minimálbér 2 és félszereséig (232.500 Ft)

 

 

B.           Egyes meghatározott juttatások (70. §), melyek után a kifizetőt terheli a 16% SZJA és 27% EHOa juttatás értékének 1,19-szerese után (összesen 51,17 % adó)

 
 • reprezentáció és üzleti ajándék juttatása (kivétel társadalmi szervezet, alapítvány vagy egyház által adott juttatás)
 • hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás értéke, alkalmazottak esetében
 • cégtelefon magáncélú használata (vagy a számlaérték 20%) után
 • több magánszemély javára kötött (csoportos) biztosítási díj
 • csekély értékű ajándék (saját dolgozónak is), legfeljebb évi 3 alkalommal a minimálbér 10%-át (9.300 Ft) meg nem haladó értékben adható termék, szolgáltatás illetve ezekre szóló utalvány (nyilvántartás vezetése mellett, név cím, adóazonosító jel). Nem egyben kell figyelni a 27.900 Ft-ot, hanem alkalmanként a 9.300 Ft-ot
 • az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult. Ha a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnert is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul), a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 %-át)
 • üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás
 • az „A” pontban felsorolt juttatások értékhatárán felüli része után 27% az EHO
 • valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és azonos módon, ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék vagy nyújtott szolgáltatás
 • valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján több munkavállaló (munkavállalók egyes csoportjai) részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás
        

Az internet szolgáltatás juttatása a magánszemélynél adóköteles jövedelem 2012. január 1-től.         

 
 
 

Reprezentáció és üzleti ajándék meghatározása

 

Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány)

 

Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.).

Nem minősül reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.

 

Minden számlára, amely reprezentációval kapcsolatos rá kell írni a vendégül látott üzleti partner nevét, illetve a rendezvény esetében a rendezvény megnevezését. Reprezentáció körébe tartoznak azok a számlák is melyek az üzleti megbeszéléshez szükséges termékeket tartalmaznak (ásványvíz, kávé, tea, cukor, citrom, üdítő, tej, tejpor). Azokra a számlákra, melyeken szendvics, pogácsa, sütemény, stb. szerepel, rá kell írni a rendezvény megnevezését.

 

A kiküldetésben levő dolgozó saját fogyasztásra vásárolt étel, ital nem számolható el reprezentációként, ebben az esetben a dolgozó napidíjat kell, hogy kapjon, és abból fogyaszthat.

A napidíj a dolgozónál összevonandó jövedelme részét képezi, amelyből, külföldi kiküldetés esetén ismét levonható a napidíj 30 %-a, de legfeljebb napi 15 euró.

 
 

Ha a kifizető társadalmi szervezet, egyházi jogi személy, alapítványmentes az adó alól az adóévben a reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándék juttatás azon része, amely a közhasznú illetve a cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 %-át, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétel 10 %-át nem haladja meg.

Kommentek:

Szólj hozzá: