Költségelemzés

Rentabilitás, költségelemzés

A rentabilitásra vonatkozó számítások és táblázatok készítését kizárólag az általunk könyvelt vállalkozások részére végezzük el, külön igény és megállapodás esetén. Ezen elemzések és cégértékelések havonkénti bontásban, főkönyvi kivonattal egyezően készülnek el, figyelembe véve a vállalkozás speciális helyzetét.

Ipari termelő cégeknél üzemegységenkénti bontásban elemezzük a közvetlen és közvetett költségek felmerülését az árbevételhez viszonyítva, az általános költségek figyelembevételével.

Bolthálózattal rendelkező vállalkozásoknál az árbevétel és a költségek alakulását boltonkénti bontásban elemezzük.

A számszaki adatokhoz – kérésre - grafikus elemzést mellékelünk. 
Tapasztalataink szerint a vállalkozások vezetői és tulajdonosai számára áttekinthetőbb az így kimutatott adatok értékelése, mely az irányításban és a vezetésben igen nagyfokú segítséget nyújt számukra. 
Ezen táblázatokat elkészítjük német illetve angol nyelven is.